Print siden  Sitemap
om turistinnovation

Om turistinnovation

Forbrugerne kræver oplevelser. Det stiller nye krav til attraktionerne om innovation.

Konkurrencen blandt de danske turistattraktioner skærpes konstant i disse år. Udbuddet af oplevelser til turisterne er stadigt stigende og samtidig stiller turisterne - kunderne - større og større krav til kvaliteten og originaliteten af attraktionernes oplevelsestilbud.

Flere undersøgelser peger desværre på, at Danmark halter bagefter, når det gælder udvikling af turisme-sektoren. Både i forhold til andre brancher og i forhold til udlandet er turismebranchen i Danmark ikke innovativ nok. Mange steder er turistattraktionernes finansielle strukturer desuden forældede og ikke tidssvarende i forhold til den økonomi, vi har i dag.

NyX' svar på denne udfordring sidder du og kigger på nu. Svaret er Turistinnovation. Du kan nemt afklare, hvor i værdikæden jeres attraktion kunne have et særligt behov for innovation ved at tage Turistinnovations innovationstest.

Turistinnovation

Udviklet af NyX

Turistinnovation er udviklet af NyX med støtte fra det tidligere Århus Amt og det tidligere Østjyllands Turistudviklingsfond. Flere af de cases, som præsenteres er støttet af Den Europæiske Socialfond.